Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Kancelarijska sigurnost: Zašto vaš posao želi da koristite MDM

Naša dvodelna serija o BYOD-u (prvi deo i drugi deo) bila je usmerena na poslodavce koji razmišljaju o softveru BYOD i upravljanju mobilnim uređajima (MDM), ali ovaj je post za vas – zaposlene, da će sigurnost uredadja poboljšati instaliranjem