Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

IoT sigurnost: upravljanje Internetom stvari u kancelariji

Pošto „T“ ne predstavlja samo „stvari“ može takođe značiti i „pretnje“ Internet stvari (IoT) je neverovatan. Postoje predavači kojima možete postavljati pitanja i dobijati odgovore. Osvetljenja koja možete da upravljate svojim telefonom. Hakeri sigurnosnih kamera mogu da koriste za

Šta je phishing: naučite odmah i pogledajte kako to utiče na IT bezbednost

Oni koji uđu u „pretraživač“ u pretraživač obično traže; Definicija šta je phishing.Saveti kako da izbegnete prevaru sa krađom identiteta.Informacije o tome jesu li e-pošta ili tekst koji su upravo dobili lažno predstavljanje Ovaj članak će vas naučiti kako