Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

MDM bezbednost znači upravljanje svom opremom, a ne samo pametnim telefonima

Ako se može povezati s vašom mrežom i vasim informacijama o kompaniji, potrebna joj je MDM sigurnost. Ljudi koriste puno izraza kada razgovaraju o upravljanju uređajima unutar kompanija. Ponekad čujete da svoj uređaj prijavljujete u MDM (upravljanje mobilnim uređajima),