Uslovi Korišćenja

poslednji put korigovano May 27, 2020

Dobrodošli u SKY WORK MDM („SKY WORK“, „App“), mobilno sigurnosno rešenje koje nudi i upravlja SKY GLOBAL Technologies Inc. („Sky“, „we“, „our“). SKY, SKY WORK i srodne funkcije i usluge pružaju vam se u skladu sa sledećim Uslovima korišćenja usluge („Uslovi“ ili „Ugovori“). Molimo pažljivo pročitajte ove uslove. Vaša upotreba ili nastavak korišćenja SKY WORK-a ukazaće na vaš pristanak na ove uslove. Ako se ne slažete sa ovim uslovima, ne možete koristiti SKY WORK.

1. USLUGE Opis usluge SKY WORK je u paketu bezbednosno rešenje sa dve komponente („Komponente“). Kompanija koja kupuje SKY WORK („Kompanija“) će odrediti koji korisnici („Korisnici“) imaju pristup kojim komponentama. Prva komponenta je Sky MDM koji omogućava određenom IT odeljenju kompanije da obezbedi, nadgleda i kontroliše uređaje na koje su korisnici instalirali Sky Bok ili SKY DOCS aplikacije. Konkretno, Sky MDM omogućava kompanijskom IT odeljenju da daljinsko obriše sve informacije smeštene u komponenti Sky Box aplikacije (kao što je dalje opisano u daljem tekstu) ili, ako vam je vaš uređaj dostavio vaš Kompanija, IT odeljenje kompanije može daljinski obrišite ceo svoj uređaj, kao i daljinsko upravljanje funkcijama vašeg uređaja (npr. vi-fi, Bluetooth itd.). Imajte na umu da Sky MDM ne dozvoljava vašoj kompaniji da čita nikakve informacije na vašem uređaju, čak i ako vam je uređaj pružio kompanija. Međutim, vaša kompanija može da prikuplja informacije o lokaciji vašeg uređaja, kao i određene informacije o određenim drugim aplikacijama instaliranim na vašem uređaju (ime aplikacije, verzija aplikacije, operativni sistem, broj korisničkih naloga). Informacije se pružaju u šifriranom obliku (nečitljiv). Kompanija je odgovorna za upotrebu ovih prikupljenih podataka, a za dodatna pitanja trebali biste direktno da pitate svoje preduzeće. Za više informacija o tome koje informacije Sky prikuplja od korisnika i kako se takve informacije koriste, pogledajte Politiku privatnosti SKY WORK-a. Druga komponenta je Sky Box, kontejnerska mobilna aplikacija koja osigurava i štiti radni sadržaj na mobilnom uređaju. Ako ste određeni korisnik, moći ćete da preuzmete aplikaciju Sky Box na svoje mobilne uređaje i registrujete korisnički nalog. Možete da uploadujete, kreirate ili čuvate svoj sadržaj („Korisnički sadržaj“) u aplikaciji Sky Box. Vaš Korisnički sadržaj je u potpunosti šifrovan i čuvan je na vašem uređaju za razliku od Sky-ovih servera; Ski nema načina da pristupi, dešifruje ili pročita bilo koji vaš Korisnički sadržaj. Za više informacija o tome koje informacije Sky prikuplja od korisnika Sky Box-a, pogledajte Politiku privatnosti SKY WORK-a. Ovi uslovi se primenjuju na Kompaniju i na njene korisnike i odnose se na SKY WORK, svaku od komponenti i odgovarajuće usluge (kolektivno, „Usluge“).

2. LICENCA ZA KORIŠTENJE USLUGA U skladu sa ovim uslovima, ovim vam se daje neekskluzivna, ograničena, neprenosiva, slobodno opozivana licenca za korišćenje Usluga. Sky zadržava sva prava na koja Usluge i Sky sadržaj (definisani dole) nisu izričito odobreni ovde. Sky može da ukine ovu licencu u bilo koje vreme iz bilo kojeg razloga ili bez razloga.

3. PRIHODI RAČUNA PREDUZEĆA Možete se registrovati za račun kompanije u ime kompanije koja je u dobrom stanju, pod uslovom da imate ovlašćenja za zaključivanje ugovora u ime te kompanije. Registrujući račun kompanije, izjavljujete da imate zakonsko pravo i sposobnost da zaključite i budete vezani ovim ugovorom. Takođe obećavate da ćete se pridržavati ovih Uslova i svih važećih lokalnih, pokrajinskih, državnih, nacionalnih i međunarodnih zakona, pravila i propisa sve dok vodite svoj račun kompanije i koristite Usluge. Nakon što se registrujete za račun kompanije, član Sky-ovog tima za korisničku podršku kontaktiraće vas radi dovršetka postupka registracije i aktiviranja vašeg naloga kompanije. Vaša kompanija će odrediti administrativnu tačku za kontakt naloga („Administrator kompanije“). Sky će sarađivati sa administratorom kompanije kako bi pozvao korisnike u vašoj kompaniji da registruju korisnički nalog kao što je opisano u odeljku 4. Odgovorni ste za način na koji takvi korisnici koriste usluge, kao što je navedeno u ovim uslovima. Prekid ili obustava računa računa Kompanija Sky može trajno ili privremeno ukinuti, obustaviti ili izbrisati vaš račun kompanije iz bilo kojeg razloga, uključujući ako, ako je kompanija Sky sama odlučila, prekršite bilo koju odredbu ovog sporazuma ili bez razloga. Ako se račun kompanije izbriše, biće izbrisan i svaki korisnički račun povezan sa računom kompanije.

4. Kvalifikovanje korisničkih računa Možete se registrovati za nalog („korisnički nalog“) ako vas pozove administrator preduzeća. Stvarajući korisnički račun, izjavljujete da imate zakonsko pravo i sposobnost da zaključite i budete vezani ovim ugovorom. Takođe obećavate da ćete se pridržavati ovih Uslova i svih važećih lokalnih, pokrajinskih, državnih, nacionalnih i međunarodnih zakona, pravila i propisa sve dok održavate svoj Korisnički nalog i koristite Usluge. Korisnički računi Da biste pristupili Uslugama, moraćete da na svoj uređaj preuzmete SkiVork aplikaciju („aplikacija“) nakon što vas administrator kompanije pozove, i registrujete korisnički nalog. IT politiku i aplikacije (obavezne ili opcione) definiše i postavlja administrator kompanije i moraćete da se složite sa ovom politikom da biste pristupili Uslugama. Prilikom kreiranja korisničkog naloga morate da navedete tačne i potpune informacije. Vi ste jedini odgovorni za aktivnosti koje se dešavaju na vašem korisničkom nalogu i morate čuvati lozinku i PIN (ako je primenljivo) bezbednim. Davanjem Sky-u e-mail adrese pristajete na našu upotrebu e-adrese da bismo vam poslali obaveštenja u vezi sa uslugama, uključujući i sve obaveštenja koja su propisana zakonom, umesto komunikacije poštanskom poštom. Molimo pogledajte našu Politiku privatnosti za više informacija o tome kako prikupljamo i koristimo vaše lične podatke. Nikada ne možete koristiti nalog drugog korisnika bez dozvole ili stvoriti više od jednog naloga za svaku aplikaciju. Sky neće biti odgovoran za gubitke prouzrokovane neovlašćenim korišćenjem vašeg korisničkog naloga od strane vas ili bilo koga drugog. Odgovorni ste za zaštitu svog mobilnog uređaja i za sve transfere i / ili transakcije, uključujući one koje se obavljaju sa Touch ID-om. Ako mislite da je neko dobio pristup vašem korisničkom nalogu, odmah nas kontaktirajte na support@skywork.ca. Takođe se slažete da nećete:

(i) napravite drugi nalog ako smo onemogućili vaš korisnički nalog, osim uz našu dozvolu;

(ii) kupovati, prodavati, prenositi, iznajmljivati zakup ili omogućiti pristup vašem korisničkom nalogu bez našeg prethodnog pismenog pristanka; ili

(iii) prijavite se ili pokušajte da se prijavite da biste pristupili svom korisničkom nalogu ili uslugama preko neovlašćenih aplikacija trećih strana.

Prekid ili obustava korisničkih računa Sky može trajno ili privremeno ukinuti, obustaviti ili obrisati vaš Korisnički nalog ili na drugi način odbiti da dozvoli vaš pristup aplikaciji ili uslugama bez prethodne najave ili odgovornosti, iz bilo kojeg razloga, uključujući ako, samo ako kompanija Sky utvrdi, prekršite bilo koji odredbom ovog Ugovora ili bez ikakvog razloga. Prikupljanje ličnih podataka Stvaranjem korisničkog naloga i korišćenjem Usluga, vi pristajete na prikupljanje, upotrebu i otkrivanje vaših ličnih podataka u skladu sa privatnim podacima privatnosti SKY WORK-a.

5. NEDOZVOLJENO KORIŠTENJE USLUGA Saglasni ste da se nećete baviti nijednom od sledećih zabranjenih aktivnosti:

(i) kopiranje bilo kog dela Usluga na bilo koji medij;

(ii) pokušaj ometanja, ugrožavanja integriteta ili bezbednosti sistema ili dešifrovanja bilo kakvih prenosa na ili sa servera koji pokreću Usluge;

(iii) preduzimanje bilo koje radnje koja nameće ili može nametati po našem sopstvenom nahođenju nerazumno ili nesrazmerno veliko opterećenje naše infrastrukture;

(iv) prenos nevažećih podataka, virusa, crva ili drugih softverskih agenata u ili preko Usluga;

(v) prikupljanje ili prikupljanje bilo kakvih ličnih podataka, uključujući imena računa, iz Usluga;

(vi) Usluge u bilo koje komercijalne svrhe, osim zakonitih komercijalnih svrha vaše kompanije;

(vii) lažno predstavljanje druge osobe ili na drugi način pogrešno predstavljanje vaše pripadnosti nekoj osobi ili entitetu, vršenje prevare, skrivanje ili pokušaj sakrivanja vašeg identiteta;

(viii) ometanje pravilnog rada Usluga;

(ix) pristup bilo kojem sadržaju na Uslugama bilo kojom tehnologijom ili sredstvima koja nisu ona koja pruža ili ovlašćuje Sky;

(x) zaobilaženje mera koje možemo da upotrijebimo za sprečavanje ili ograničavanje pristupa Uslugama, uključujući funkcije bez ograničenja koje sprečavaju ili ograničavaju upotrebu ili kopiranje bilo kog sadržaja ili sprovode ograničenja na Usluge ili njihov sadržaj;

(xi) podsticanje ili promovisanje bilo koje aktivnosti koja krši ove uslove.

6. DOPUNE PODATAKA Odgovorni ste za bilo kakve troškove za mobilne uređaje koje biste mogli nastati kada koristite Usluge, uključujući tekstualne poruke i prenos podataka za korišćenje Usluga i / ili ažuriranje ili nadogradnju novih verzija Usluga. Ako niste sigurni koja bi ta cena mogla biti, pitajte svog dobavljača pre korišćenja Usluga.

7. SKY IMOVINSKA PRAVA

Osim korisničkog sadržaja, između vas i Sky-a, Sky poseduje sav sadržaj na Uslugama („Sky Content“), uključujući, ali ne ograničavajući se na vizuelna interfejsa, interaktivne funkcije, grafiku, dizajn, kompilaciju (uključujući, ali ne ograničavajući se na njih) do naše kompilacije korisničkog sadržaja (ali ne i samog Korisničkog sadržaja) softvera, slika, teksta, grafike, ilustracije, logotipa, patenata, zaštitnih znakova, uslužnih žigova, autorskih prava, fotografija, audio, video zapisa, muzike i drugog sadržaja, i svih ostali elementi Usluga (isključujući intelektualno vlasništvo treće strane koje je dostupno u vezi sa Uslugama) Sva prava intelektualnog vlasništva koja se odnose na nebeski sadržaj (u daljem tekstu: „Prava intelektualne svojine“) su ekskluzivna svojina kompanije Sky, osim izričito ako je ovde navedeno, ništa u ovom Ugovoru neće se smatrati stvaranjem licence u bilo kojem od takvih prava intelektualnog vlasništva, i vi se slažete da nećete prodavati, licencirati, iznajmljivati, modifikovati, distribuirati, kopirati, reprodukovati, prenositi, javno de reprodukovati, javno izvoditi, objavljivati, prilagođavati, uređivati ili stvarati izvedene radove iz bilo kojeg materijala ili sadržaja dostupnih putem Usluga. Upotreba Sky sadržaja ili materijala na Uslugama u bilo koje svrhe koje ovim sporazumom izričito nisu dozvoljene strogo je zabranjena.

8. SADRŽAJ KORISNIKA Pravila o autorskim pravima, predstavljanje Potpuno ste odgovorni za bilo koji Korisnički sadržaj koji prenosite putem Usluga, bilo da se takvi podaci sastoje od slika, umetničkog dela, teksta ili drugih vrsta podataka, kao što su audio, video ili multimedija. Protivpravno je reprodukovanje ili distribucija materijala zaštićenih autorskim pravima bez odobrenja vlasnika autorskih prava ili korišćenje zaštitnih znakova bez odobrenja vlasnika zaštitnog znaka. Odgovorni ste za osiguranje da nijedan Korisnički sadržaj koji prenosite na veb lokaciju ne krši nijedno autorsko pravo ili pravo zaštitnog znaka i da je u skladu sa ovim Uslovima. Pre prenošenja korisničkog sadržaja putem Usluga treba da se uverite da je takav Korisnički sadržaj u javnom domenu i da stoga nije podložan zaštiti autorskih prava ili da imate saglasnost vlasnika autorskih prava ili zaštitnog znaka za upotrebu materijala. Prenošenjem ili deljenjem Korisničkog sadržaja putem Usluga: (i) dajete nam ograničenu, besplatnu i neekskluzivnu licencu za korišćenje, prilagođavanje, prenos, prenos, skladištenje, kopiranje i prikazivanje korisničkog sadržaja isključivo u vezi sa našim proizvodima koji pružaju i / ili usluge za vas; i (ii) nam izjavljujete i garantujete da su Korisnički sadržaji u javnom vlasništvu; ili da imate sva prava, pravo vlasništva i interesovanja za sva autorska prava na Korisničkom sadržaju ili da imate izričitu dozvolu za kopiranje i upotrebu takvog korisničkog sadržaja u sve svrhe u koje prenosite ili koristite Usluge. Nadalje izjavljujete da Korisnički sadržaj ne krši niti krši vlasnička prava (uključujući privatnost, moralna ili publicistička prava) drugih. Neprimjeren sadržaj Ne smijete na veb stranicu prenositi nikakav materijal, bilo tekst, slike ili drugo, koji (a) krši bilo koja autorska prava, zaštitne znakove, pravo privatnosti, pravo oglašavanja ili bilo koje drugo pravo treće strane, uključujući bez ograničenja. , slike slavnih, glumaca, muzičara, sportskih ličnosti, političara, likova iz crtanih filmova ili javnih ličnosti bilo koje vrste; (b) je nezakonit, preteći, nasilnički, klevetnički, klevetnički, opsceni, pornografski, nepristojan ili uvredljiv za zajednicu ili bilo koji razuman njen segment, ili (c) brojeve telefona, adrese, brojeve računa, personalizovane identifikacione brojeve ili URL adrese ( zajednički, „Neprikladni sadržaj“). Sadržaj korisničkog sadržaja koji podnosite regulisan je važećim zakonima (uključujući zakone koji zabranjuju kršenje autorskih prava i zaštitnih znakova, opscenost, pornografiju, dečiju pornografiju ili zlostavljanje dece). Nadoknada štete u vezi sa korisničkim sadržajem Saglasni ste da ćete nam obeštetiti i zadržati nas i naše licence, dobavljače i ispunjavajuće radnike, vlasnike i pridružena preduzeća, bezazlene od i protiv bilo kojih gubitaka, šteta, troškova ili troškova, uključujući razumne odvetničke naknade koje proizilaze iz ( ) bilo koji zahtev treće strane da Korisnički sadržaj (ili njegova upotreba) predstavlja kršenje ili drugo kršenje zaštitnog znaka, autorskih prava, prava intelektualne svojine ili drugih prava treće strane; ili (b) vaše upotrebe bilo kog neprikladnog sadržaja; ili (c) bilo kakvo kršenje zakona od strane vas; ili (d) bilo koja dela zabranjena u ovom odeljku o Korisničkom sadržaju. Vaša obaveza da nas obeštetite i zadržite bezazlenim preživeće bilo šta isteći i raskinuti ove Uslove. Nema odgovornosti za izgubljene podatke U slučaju da izgubite svoj uređaj, Sky ne garantuje da će se svi podaci prisutni na vašem uređaju pre njegovog gubitka sinhronizovati na vašem novom uređaju, a Sky neće biti odgovoran za bilo kakve odstupanja ili gubitke. podataka koji proizilaze iz gubitka uređaja.

9. OBAVEZA OD ŠTETE Korisnik slažete se da branite, obeštećujete i držite neškodljivu kompaniju Sky i njene podružnice, agente, davaoce licence, menadžere i druga povezana ili povezana preduzeća i njihove zaposlene, izvođače, agente, službenike i direktore („Sky Group“) , od i protiv svih zahteva, štete, obaveza, gubitaka, obaveza, troškova ili duga i troškova (uključujući, ali ne ograničavajući se na pravne takse) koji proizilaze iz: (i) vaše upotrebe i pristupa Uslugama, uključujući bilo koje podatke ili sadržaj koji ste vi preneli ili primili; (ii) kršenje bilo kog od ovih uslova, uključujući kršenje bilo kog od gore navedenih zastupanja i garancija; (iii) vaše kršenje bilo kog prava treće strane, uključujući bez ograničenja bilo koje pravo na privatnost, prava na javno pravo ili prava intelektualne svojine; (iv) vaše kršenje bilo kog zakona, pravila ili propisa Kanade ili bilo koje druge zemlje; (v) bilo koji zahtev ili šteta koji nastaju kao rezultat bilo kakvih podataka ili sadržaja koji se podnose putem vašeg korisničkog naloga; ili (vi) pristup i korišćenje bilo koje druge strane Uslugama, putem vašeg korisničkog naloga. Naknada štete kompaniji Ako ste kompanija, vi pristajete da branite, obeštećujete i smatrate se bezopasnom Ski Group, od i protiv bilo kojih potraživanja, štete, obaveza, gubitaka, obaveza, troškova ili duga i troškova (uključujući, ali ne ograničavajući se na pravne, naknade) koje proizilaze iz: (i) korištenja i pristupa Uslugama vašeg korisnika kompanije, uključujući sve podatke ili sadržaje koje takav korisnik prenosi ili prima; (ii) kršenje bilo kog od ovih uslova od strane korisnika kompanije, uključujući, bez ograničenja, kršenje bilo kog od gore navedenih zastupanja i garancija; (iii) kršenje bilo kog prava treće strane od strane korisnika vaše kompanije, uključujući bez ograničenja bilo kakvo pravo na privatnost, prava oglašavanja ili prava intelektualne svojine; (iv) kršenje bilo kog zakona, pravila ili propisa Kanade ili bilo koje druge zemlje od strane korisnika kompanije; (v) bilo koji zahtev ili odšteta nastala kao rezultat bilo kojih podataka ili sadržaja koji se podnose putem Korisničkog naloga bilo kog korisnika kompanije; ili (vi) pristup i korišćenje usluga bilo koje druge strane, putem korisničkog naloga vašeg preduzeća.

10. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI U najvećoj meri dozvoljenoj važećim zakonom, Sky Group ni u kom slučaju neće biti odgovorna za bilo kakvu izravnu, indirektnu, kaznenu, slučajnu, posebnu, posledičnu ili uzornu štetu, uključujući bez ograničenja štete zbog gubitka profita, dobre volje , upotreba, podaci ili drugi nematerijalni gubici koji su rezultat upotrebe ili nemogućnosti korišćenja Usluga. Ni pod kojim uslovima Sky neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu, gubitak ili povrede nastale usled hakovanja, neovlaštenog kršenja ili drugog neovlašćenog pristupa ili korišćenja Usluga, ili vašeg naloga ili podataka sadržanih u njima. U najvećoj meri dozvoljenoj važećim zakonom, Sky ne preuzima nikakvu odgovornost ili odgovornost za bilo kakvu (i) ličnu povredu ili imovinsku štetu bilo koje prirode, proistekle iz vašeg pristupa ili korišćenja Usluga; (ii) bilo koji neovlašćeni pristup ili korišćenje naših sigurnih servera i / ili bilo kojih i svih ličnih podataka pohranjenih na njima; (iii) štete ili odgovornost proistekle iz vašeg računa kompanije ili informacija o vašem korisničkom nalogu; (iv) bilo kakav prekid ili obustava prenosa usluga ili sa usluga; (v) bilo kakve greške, viruse, trojanske konje ili slično koje bilo koje treće lice može prenijeti na ili preko Usluga; (vi) bilo kakve greške ili propuste u bilo kojem sadržaju ili bilo kakav gubitak ili štetu nastalu kao rezultat upotrebe bilo kog sadržaja koji je postavljen, e-poštom, prenesen ili na drugi način dostupan putem Usluga, ili (vii) klevetnički, uvredljiv ili nezakonito ponašanje bilo koje treće strane. Ovo ograničenje odgovornosti odnosi se na to da li se navodna odgovornost zasniva na ugovoru, deliktu, nemaru, strogoj odgovornosti ili nekom drugom osnovu, čak i ako je Sky obavešten o mogućnosti takve štete. Prethodno ograničenje odgovornosti primenjivaće se u najvećoj mogućoj meri dozvoljenoj zakonom iz odgovarajuće nadležnosti. Usluge su pogodne ili dostupne za upotrebu na bilo kojoj lokaciji gde je korišćenje usluga u skladu sa svim važećim lokalnim zakonima i propisima, uključujući, ali ne ograničavajući se na propise o izvozu i uvozu. Sky neće biti odgovoran za bilo kakvo korišćenje Usluga koje krši lokalne zakone ili propise.
11. OPŠTE
Nadležno pravo. Ovaj Sporazum će se tumačiti i regulisati isključivo zakonima koji su na snazi u Britanskoj Kolumbiji i zakonima Kanade koji se u njemu primenjuju, kao i sudovima Britanske Kolumbije (i Vrhovnim sudom Kanade, ako je potrebno), i izuzev kako je navedeno u odeljku „ Rešavanje sporova “, ima isključivu nadležnost za raspravljanje i odlučivanje o svim sporovima koji nastaju po ovom sporazumu. Osim u slučaju „Rešavanje sporova“, u daljem tekstu, svaka strana ove stranke neopozivo je zastupnik nadležnosti navedenih sudova, pristaje na pokretanje postupka na tim sudovima i odriče se bilo kakvog prava na suđenje poroti. Svaka od strana u ovom sporazumu neopozivo se odriče, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, bilo koji forum koji nije prikladan za odbranu od održavanja takve radnje ili postupaka na bilo kojem takvom sudu. Ova odredba ne može se tumačiti da utiče na pravo stranke ovog Sporazuma da izvrši presudu ili presudu van navedene pokrajine, uključujući pravo snimanja i izvršenja presude ili presude u bilo kojoj drugoj jurisdikciji. Konvencija Ujedinjenih nacija o ugovorima za međunarodnu prodaju robe ne primenjuje se na ovaj sporazum.
Rešavanje sporova

Rok zastarelosti. VI I SKY SE SLAŽETE DA JE BILO KOJI UZROK AKCIJE POSTOJI ILI JE VEZANI ZA USLUGE MORAJU POČETI U JEDNOJ (1) GODINI NAKON UZROKA AKCIJSKIH PROSTORA. OSTALO, TAKVI UZROK AKCIJE JE TRAJNO ZABRANJEN.

Obavezna arbitraža. Izuzev bilo koje materije koja zahteva ravnopravnu ili privremenu pomoć, sve sporove koji proističu iz ili u vezi sa ovim sporazumom će razmatrati i konačno rešiti jedan arbitar (“arbitar”) prema Arbitražnom zakonu Britanske Kolumbije. Odluka arbitra o svim pitanjima ili pitanjima koja su arbitru dostavljena na rešavanje je konačna, konačna i obavezujuća za sve strane u njoj. Arbiter će biti imenovan sporazumom strana, ili ako ne postigne sporazum, arbitra imenuje sudija Vrhovnog suda Britanske Kolumbije, na zahtev bilo koje strane ovog sporazuma. Arbitar utvrđuje ko će snositi troškove arbitraže u skladu sa ovim odeljkom. Mesto arbitraže biće u Vancouveru, Britanska Kolumbija.

Odustajanje od klase. ARBITRACIJA ĆE SE IZVRŠITI NA INDIVIDUALNIM OSNOVIMA, A ​​NE U KLASI, KONSOLIDIRANO ILI ZASTUPNO. ARBITRATOR NE MOŽE KONSOLIDIRATI VIŠE OD OBAVEZA PRAVA OSOBE, NE MOŽE DRUGO PREDSTAVITI NAKON OBLIKA PREDSTAVNIKA ILI RAZREDA RAZREDA i NE MOŽE DA NAGRADI RELIEF RAZREDA RAZREDA.

Povjerljivost. Nijedan deo postupaka neće biti otvoren za javnost ili medije. Svi dokazi otkriveni ili dostavljeni na raspravi su poverljivi i ne mogu se obelodaniti, osim pismenim dogovorom stranaka, u skladu sa sudskim nalogom, ili ako zakon ne zahteva. Bez obzira na gore navedeno, nijedna strana neće biti sprečena da podnese sudu sve informacije potrebne za sprovođenje ovog Sporazuma, izvršenje arbitražne presude ili traženje sudske ili pravične olakšice.

Opstanak

Nakon raskida ovog sporazuma iz bilo kojeg razloga, i bilo koja strana, na snazi će biti sledeće odredbe: odeljak 7 (imovinska prava), odeljak 9 (odšteta), odeljak 10 (ograničenje odgovornosti) i član 11 (opšte) .

Postupci notifikacije

Ako treba da vas kontaktiramo u vezi ovih uslova, vi: (1) se slažete sa primanjem elektronskih poruka od nas; i (2) saglasni su da svi uslovi, sporazumi, obaveštenja, obelodanjivanja i druge poruke koje vam šaljemo elektronskim putem ispunjavaju sve zakonske zahteve kao da su u pisanom obliku.

Zadatak

Ovaj ugovor, kao i bilo koja prava i licence date ovim Ugovorom, ne moge biti preneta ili dodeljena od strane vas, ali ih može dodeliti Sky bez ograničenja.

Čitav ugovor / razdvajanje

Ovaj Sporazum, zajedno sa Politikom o privatnosti, bilo kakve izmene i bilo koji dokument koji se ovde navodi, čini ceo ugovor između vas i Ski-a o uslugama. Ako bilo koji odredbu ovih Uslova smatra nevaljanim od strane suda nadležnog suda, nevaljanost takve odredbe ne utiče na valjanost preostalih odredaba ovog Ugovora, koje ostaju u punoj snazi i na snazi.

Ne odricanje

Nijedno odricanje od bilo kojeg termina ovog Ugovora neće se smatrati daljnjim ili trajnim odricanjem od ovog termina ili bilo kojeg drugog termina, a Sky propuštanje da uspostavi bilo koje pravo ili odredbu prema ovom sporazumu neće predstavljati odricanje od takvog prava ili odredbe.

Jezik

Strane potvrđuju da je njihova želja da ovaj sporazum, kao i bilo koji drugi dokument koji se odnosi na ovaj sporazum, uključujući obaveštenja, budu i biće sastavljeni samo na engleskom jeziku. Strane prihvataju da su se složile da je ovaj sporazum, kao i sva dokumenta, obaveštenja i pravni postupci koji se mogu izvršiti, dati ili pokrenuti kao rezultat ovog sporazuma ili imati neposredan ili indirektan odnos sa ovim sporazumom, sastavljeni na engleskom jeziku.

PITANJA O PRIVATNOSTI Ako imate bilo kakvih pitanja, komentara, prigovora ili sugestija, molimo kontaktirajte Sky na support@skywork.ca Naša adresa je:

SKY GLOBAL Technologies Inc.
#600 – 838 West Hastings Street
Vancouver, BC