Politika Pivatnosti

poslednji put korigovano May 26, 2020

U kompaniji SKY GLOBAL TECHNOLOGY Inc. („Sky“ , ,,we “, „our“), vaša privatnost nam je važna. Napravili smo ovu Politiku privatnosti da bismo pokrili:

1. informacije koje prikupljamo, koristimo i delimo o vama kada koristite SKY WORK (ili njegove Komponente), Sky Chat, Sky Chat for Business („Proizvodi“), Sky veb lokacije („Veb lokacija“) i njihove povezane usluge (zbirno, „usluge“) i zašto ih prikupljamo; 2. kako koristimo i delimo te informacije; i 3. neke od funkcija koje smo ugradili u Usluge da bismo zaštitili vašu privatnost.

Ova Pravila o privatnosti su uključena i podležu našim Uslovima korišćenja usluge koji važe za SKY WORK, Sky Chat, Sky Chat for Business ili Veb lokaciju (pod zajedničkim nazivom „Uslovi“). www.skywork.com/privacy. Vaša upotreba Usluga ukazuje na vašu saglasnost sa ovim Pravilima o privatnosti i našim Uslovima korišćenja usluge. Ako ne želite da budete vezani ovim sporazumima, ne možete koristiti naše Usluge. Svi izrazi s velikim slovom koji nisu definisani u ovim Pravilima o privatnosti imaju značenje dato u važećim Uslovima. Radimo veoma naporno na očuvanju vaše privatnosti i sigurnosti, a trudimo se da budemo što transparentniji u objašnjavanju načina na koji koristimo vaše podatke u pružanju naših usluga. Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja na privacy@skyglobal.com. INFORMACIJE KOJE KOLEKTUJEMO su informacije koje dobijamo upotrebom veb stranice i usluga. Prikupljamo informacije od vas na sledeće načine:

1. Informacije koje se pružaju automatski putem vašeg uređaja („Zabeležene informacije“) Zabeležene informacije su informacije specifične za uređaj kao što su model vašeg hardvera, verzija operativnog sistema, jedinstveni identifikatori uređaja, pretraživač, jezik i informacije o bežičnoj ili mobilnoj mreži, ako je primenljivo ; i datum i vreme kad ste nam poslali podatke ili primili podatke od nas. Kada pristupite našoj veb lokaciji, prikupljamo vašu IP adresu koja se može sastojati od statičke ili dinamičke IP adrese i ponekad će ukazivati na određeni računar ili uređaj koji se može identifikovati; vrsta i jezik pretraživača; upućivanje i izlazak stranica i URL-ova; Datum i vreme; količina vremena provedenog na određenim stranicama; koje delove veb lokacija koje posećujete; i slični podaci. Takođe prikupljamo podatke koristeći „cookie“ tehnologiju. Kolačići su mali paketi podataka koje veb lokacija skladišti na čvrstom disku vašeg računara ili mobilnog uređaja kako bi računar „upamtio“ informacije o vašoj poseti. Možemo koristiti i kolačiće sesije (koji ističu nakon što zatvorite veb pregledač) i trajne kolačiće (koji ostaju na računaru dok ih ne izbrišete). Ako ne želite da stavimo kolačić na vaš čvrsti disk, možda ćete moći da isključite tu funkciju na računaru ili mobilnom uređaju. Molimo pogledajte dokumentaciju vašeg Internet pretraživača za informacije o tome kako to učiniti i kako izbrisati postojane kolačiće. Međutim, ako odlučite da ne prihvatate kolačiće od nas, veb lokacija možda neće pravilno funkcionisati.

2. Informacije koje nam ručno pošaljete („Poslate informacije“) Kada se registrujete za račun za bilo koji od proizvoda, dobijamo vaše ime, korisničko ime, telefonski broj i adresu e-pošte. Ako tražimo, a vi dostavite bilo koje druge lične podatke, dobićemo i te podatke. U zavisnosti od vaših podešavanja, možemo takođe prikupiti informacije o vašoj lokaciji putem GPS funkcije vašeg uređaja. Međutim, ako koristite poslovnu verziju naših proizvoda, vaša kompanija će možda tražiti da vam takve GPS funkcije budu omogućene. Podnesene informacije takođe uključuju informacije koje nam dajete putem veb lokacije, bilo da ste nam se direktno obratili preko naše stranice za kontakt, ili se prijavili za primanje e-mailova ili komunikacija sa Sky-a.

3. Informacije vaših trećih strana („Informacije treće strane“) i vaše kompanije („Informacije o kompaniji“) Analitike treće strane. Koristimo usluge analitike trećih strana (poput Google Analitike) za procenu vaše upotrebe Veb lokacije, sastavljanje izveštaja o aktivnosti, prikupljanje demografskih podataka, analizu podataka o performansama i prikupljanje i procenu drugih informacija koje se odnose na veb lokaciju i korišćenje mobilnog i Interneta. Ove treće strane koriste kolačiće i druge tehnologije kako bi nam pomogle u analizi i pružanju podataka. Pristupom i korišćenjem Veb stranice pristajete na obradu podataka o vama od strane ovih dobavljača analitike na način i u svrhe navedene u ovim Pravilima o privatnosti. Imajte na umu da ako isključite bilo koji servis, možda nećete moći da koristite potpunu funkcionalnost veb lokacija. Informacije o kompaniji. Ako koristite korporacijsku verziju za bilo koji od Proizvoda, u cilju pružanja usluga vama, vaš račun će biti povezan sa ostalim računima u istoj kompaniji („vaša kompanija“). Vaše preduzeće će nam dostaviti sledeće podatke: ime kompanije, adresa kompanije, adrese e-pošte kompanije, podaci za kontakt administracije kompanije, e-poruke i informacije o uređaju (uključujući vrstu uređaja i ime vlasnika uređaja), kao i naziv i odeljenje svaki od njegovih korisnika.

4. Informacije o vašoj upotrebi Usluga („Informacije o korištenju“) Pored Zabeleženih informacija, takođe prikupljamo informacije o vašoj upotrebi naših usluga, uključujući, ali ne ograničavajući se na vašu učestalost korišćenja, uključujući koliko dugo provodite korišćenje usluga . Ove informacije se ne prikupljaju na način koji vas lično identifikuje. Zabeležene informacije, poslate informacije, informacije treće strane, informacije o kompaniji i informacije o upotrebi zajedno su „prikupljene informacije“. INFORMACIJE KOJE NE ZBORIMO Mi nemamo pristup niti čuvamo ili čuvamo kopije bilo kog sadržaja („Korisničkog sadržaja“) koji ste vi preneli ili kreirali ili ga poslali drugom korisniku putem Usluga. Za potrebe ove Politike privatnosti, „Korisnički sadržaj“ ne uključuje sadržaj koji nam je direktno dostavljen putem Usluga, kao što su vaše ime ili adresa e-pošte kada se pretplatite na naš bilten ili informacije koje nam pošaljete putem stranice kontakata na naše Veb stranice ili vaše lične podatke ili druge podatke koje nam direktno dajete ako ispunjavate obrasce putem naše Veb stranice ili na neki drugi način. Kada pristupate Uslugama, sav Korisnički sadržaj se čuva na vašem uređaju, a ne na našim serverima. Naši serveri čuvaju šifrirani Korisnički sadržaj koji šaljete i dobijate od drugih korisnika samo dovoljno dugo da im osiguramo isporuku. Neisporučene poruke brišu se nakon 48 sati. Takvi podaci su u potpunosti šifrovani ključevima, koji su u svakom trenutku u vašem isključivom vlasništvu. Nemamo mogućnost pregleda, praćenja, pristupa ili dešifrovanja poruka poslatih između korisnika SKY WORK-a. Jedini ste koji imate pristup vašem Korisničkom sadržaju. Informacije možete sigurno da delite ili brišete u bilo kom trenutku. Brisanjem korisničkog sadržaja sa svog uređaja uklanjate sve šifrovane zapise sa naših servera, telefona i svih uređaja vaših mobilnih kontakata SKI VORK. Izbrisane poruke nije moguće vratiti. Ne čuvamo niti čuvamo kopije bilo kojeg sadržaja koji ste poslali drugom korisniku, uključujući tekstualne poruke, fotografije ili video snimke. KAKO KORISTIMO INFORMACIJE

Pružamo, poboljšavamo i razvijamo naše usluge. Sastavljamo statistike („zbirni podaci“) na osnovu prikupljenih informacija. Podaci objedinjavanja ne uključuju informacije koje vas mogu lično identifikovati ili bilo koji Korisnički sadržaj. Mi koristimo i prikupljene podatke i sakupljene podatke da bismo isporučili i poboljšali naše usluge. Komuniciram s vama. Prikupljene informacije možemo koristiti da komuniciramo sa vama: • kao odgovor na zahtev vašeg kupca ili tehničku podršku; • da vas obavestimo o svim promenama u našim Uslugama; • da vas informišu o poboljšanim funkcijama povezanim sa uslugama na koje biste se možda želeli pretplatiti ili kupiti; • zatražiti povratne informacije o Uslugama ili u druge zakonite poslovne svrhe; Saglasnost. Mi možemo koristiti ili deliti sakupljene informacije da bismo izvršili naše Uslove pružanja usluge ili kao odgovor na valjano izdat pravni nalog iz nadležnosti koja ima odgovarajuću vlast nad Sky-om i to samo u meri u kojoj to zakon nalaže. Da bismo zaštitili prava naših kupaca, pomno pregledavamo sve zahteve da bismo osigurali da su u skladu sa zakonom. Sky ne reaguje na zahteve agencija za sprovođenje zakona van Kanade, osim ako pravni postupak nije obezbeđen sporazumom o uzajamnoj pravnoj pomoći ili pravnim zahtevima. Komunicirajte sa svojom kompanijom. Ako koristite poslovnu verziju bilo koje od Usluga, takođe možemo da koristimo prikupljene informacije da komuniciramo sa vašom kompanijom o upotrebi i statusu njenih registrovanih uređaja, uključujući, ali ne ograničavajući se na poštovanje naših Uslova pružanja usluge, lokaciju uređaja i upotrebu drugih odobrenih aplikacija na uređaju. Pravni osnov za obradu prikupljenih informacija je:

• Obrada neophodna za izvršenje ugovora koji ste vi ili Vaša kompanija sklopili sa nama, ili da preduzmete korake po vašem zahtevu pre sklapanja ugovora. • Obrada neophodna za poštivanje zakonske obaveze kojoj podležemo. • Obrada koja je potrebna u svrhu legitimnih interesa za efikasno vođenje poslovanja, a koje nastavljamo tamo gde takve interese ne nadjačavaju vaši interesi ili osnovna prava ili slobode za koje je potrebna zaštita vaših podataka. • Možete nam dati i svoj pristanak na određene aktivnosti obrade. VAŠA PRAVA Ako imate prebivalište u Evropskoj uniji, imate pravo da: • Zatražite informacije o tome da li imamo lične podatke o vama, i ako jesu, koji su ti podaci i zašto ih držimo / koristimo. • Zatražite pristup vašim ličnim podacima. To vam omogućava da primite kopiju ličnih podataka koje imamo o vama i da proverite da li ih zakonito obrađujemo. • Zatražite ispravku ličnih podataka koje imamo o vama. To vam omogućava da ispravite bilo kakve nepotpune ili netačne podatke koje imamo o vama. • Predmet obrade njihovih ličnih podataka. U zavisnosti od prirode vašeg prigovora, našeg pravnog osnova i potrebe za obradom takvih podataka, možemo doneti odluku da nastavimo sa obradom vaših ličnih podataka. • Zatražite brisanje ličnih podataka. To vam omogućava da tražite od nas da izbrišemo ili uklonimo lične podatke tamo gde nema valjanog razloga da nastavimo sa obradom. Takođe imate pravo da tražite od nas da izbrišemo ili uklonimo vaše lične podatke tamo gde ste iskoristili svoje pravo na prigovor na obradu. • povlačenje saglasnosti. U ograničenim okolnostima u kojima ste možda dali svoj pristanak na prikupljanje, obradu i prenos vaših ličnih podataka u određene svrhe, imate pravo da u bilo kojem trenutku povučete svoj pristanak za tu specifičnu obradu. Nakon što primimo obaveštenje da ste povukli svoj pristanak, više nećemo obrađivati vaše podatke u svrhu ili svrhe na koje ste prvobitno pristali, osim ako za to nemamo neki drugi zakoniti osnov. Bilo koja od ovih prava možete ostvariti tako što ćete nam se obratiti na privacy@skyglobal.com. Imajte na umu da ako ostvarujete ova prava, možda nećete moći da pristupite bilo kojoj ili svim uslugama koje pružamo.

POVEZANA STRANA, PRODAJA ITD. Naši sistemi mogu dozvoliti pristup Sakupljenim informacijama sa našim povezanim kompanijama, uključujući matičnu kompaniju, podružnice ili podružnice koje su takođe potrebne da poštuju ovu politiku privatnosti. Možemo prema vlastitom nahođenju deliti ili prodavati Agregatne podatke sa našim trgovcima, partnerima, prodavcima, provajderima usluga ili drugim poslovnim subjektima iz poslovnih ili komercijalnih razloga. Ako druga kompanija stekne naše poslovanje ili imovinu, ta kompanija će imati prikupljene podatke i objedinjene podatke i preuzeće prava i obaveze u vezi sa takvim informacijama koje dozvoljavaju ove Politike privatnosti. SIGURNOSNE I SIGURNOSNE karakteristike Skladištimo, koristimo i održavamo prikupljene podatke i objedinjene podatke koristeći postupke dizajnirane da ograniče njegov gubitak, krađu ili neovlašćeni pristup, upotrebu, modifikaciju, kopiranje ili otkrivanje. Kada unesete svoju autentifikaciju za prijavu na aplikaciju SKI VORK, šifriramo prenos tih informacija između aplikacije i servera. Pružamo fizičke elektronske i proceduralne zaštitne mere kako bismo zaštitili prikupljene podatke i objedinjene podatke. Na primer, ograničavamo pristup ovim informacijama na ovlašćenim zaposlenima koji ih moraju znati da bi mogli da rade, razvijaju ili poboljšaju naše usluge. Takođe, kad je primenjivo, imamo ugovore sa našim dobavljačima trećih strana koji obavezuju takve dobavljače da zaštite poverljivost prikupljenih podataka i agregatnih podataka. Takođe ste odgovorni za pomoć u zaštiti bezbednosti svojih podataka i važno je da imate snažnu lozinku koju niste koristili na drugim mestima. Prikupljene informacije se čuvaju na sigurnim serverima u Kanadi. Da bismo ispunili naše zakonske i regulatorne obaveze, čuvamo vaše podatke dok imate račun kod nas, i tokom određenog vremena nakon toga. Lične podatke ne zadržavamo duže nego što je potrebno. KADA SE NASTAVLJA TA POLITIKA Naša politika privatnosti odnosi se na sve usluge koje nudi kompanija Ski, njena matična kompanija, podružnice i pridružene kompanije. PROMENE I ažuriranja ove politike privatnosti Mi možemo povremeno da menjamo ovu Politiku privatnosti i to će se odraziti na „Poslednji put ažurirano“ iznad. Takođe, možemo vas obavestiti o promenama ove politike putem Usluga. Posetite ovu stranicu da biste ostali svesni svih promena. Vaše dalje korišćenje Usluga predstavlja vaš pristanak na ovu Politiku o privatnosti i bilo kakve izmene. PITANJA O PRIVATNOSTI

Ako imate bilo kakvih pitanja, komentara, žalbi ili sugestija, molimo kontaktirajte našeg službenika za zaštitu privatnosti na privacy@skyglobal.com ili u pisanom obliku na:

SKY GLOBAL 838 West Hastings St. Suite 600 Vancouver, BC V6C 0A1